Oudercommissie

Uw inbreng is gewenst. Samen met de oudercommissie bespreekt Het Woldkasteel regelmatig de gang van zaken. De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die een plaats hebben in Het Woldkasteel. Zij streeft ernaar dat er vanuit iedere groep evenveel ouders vertegenwoordigd zijn.

Wat doen wij voor de ouders en/of verzorgers?

De doelstelling van de oudercommissie is de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en ouders vertegenwoordigen. De oudercommissie heeft een adviserende rol t.a.v. kwaliteit, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, etc.

Ouders kunnen vragen, idee├źn, opmerkingen of klachten aan ons richten, als zij denken dat ze daarmee niet bij de leiding terecht kunnen. Wij inventariseren, bemiddelen en kunnen eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie behandelen wij vertrouwelijk en acties ondernemen we in goed overleg.

De meest recente notulen van de oudercommissievergaderingen en het reglement kunt u inzien op uw ouderportaal

Hoe kunt u ons bereiken?

Wil je meer weten wat onze rol is, wil je iets kwijt over het Woldkasteel of heb je een vraag die je liever (anoniem) aan een mede-ouder stelt, aarzel niet om dan contact op te nemen met een van ons: oc dot tuk at woldkasteel dot nl

Leden oudercommissie

Tanja Miggels

Tanja Miggels

Moeder van Lukas (2015) en Bastiaan (2018). Beiden gaan op woensdag, donderdag en vrijdag naar het Woldkasteel.
Nienke Groen

Nienke Groen

Moeder van Lynn (2012). Zij gaat op maandag en dinsdag naar BosKids.
Fieneke Beens

Fieneke Beens

Moeder van Fenne (2014) en Hidde (2016). Beiden gaan op donderdag en vrijdag naar het Woldkasteel. Werk: Facilitymanager.
Jiske Donkers

Jiske Donkers

Moeder van Nino (2014) en Nikki (2016). Beiden gaan op dinsdag en donderdag naar het Woldkasteel. Werk: Docent VO.
Eline Diepeveen

Eline Diepeveen

Moeder van Jeroen (2014) en Tygo (2018). Beiden gaan op maandag naar het Woldkasteel. Werk: Docent MBO.
Hanna Stegeman

Hanna Stegeman

Moeder van Aniek (2008) en Hugo (2011). Beiden gaan flexibel naar BSO en BosKids. We maken al 9,5 jaar gebruik van de diensten van het Woldkasteel. Werk: Verpleegkundige.
Wendy van de Wal

Wendy van de Wal

Moeder van Olaf (2009), Naomi (2012) en Roan (2014). De kinderen gaan op dinsdag en donderdag naar BSO en BosKids. Werk: Pedagogisch medewerker.

Diverse downloads